stemningsbildeLogo
SISTE NYTTARRANGEMENTKRETSENDOKUMENTGALLERI

Kaupanger speidargruppe

Kaupanger speidargruppe er ei speidargruppe med i overkant av 100 medlemmer som held til på Kaupanger i Sogndal kommune.

Vi reiser på tur om lag ein gong i månaden. Då overnattar vi for det meste ute under open himmel. Speidarhytta vår er ei gammal tømmerkoie/husmannsstove, og ligg om lag 30 minutt frå vegen.

Vi samarbeider med lokalt næringsliv, brannvesenet, politiet, dykkarklubben, kystlaget, andre lag og foreiningar, godseigarar, Røde Kors og enkeltpersonar som kan bidra med sitt for å utvikle speidarane på Kaupanger.

Heimeside:
Gruppeleiar/kontaktperson
Matthias Paetzel
Telefon: 975 62 968
Søk i kretssidene
Googlesøk i sidene til Sogn og Fjordane krets
Finn di næraste speidargruppe
Kart over Sogn og Fjordane
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
Sogn og Fjordane krets av Norges Speiderforbund | sfj@scout.no